Arrow scroll

Strategiska partnerskap

Samarbetspartners

Azelio har flera internationella samarbetspartner som delar visionen om att förbättra världens energiförsörjning med mer effektiva, hållbara och tillförlitliga lösningar. Bolagen och organisationerna samarbetar inom forskning och utveckling, produktion, installation, industrialisering, verifiering och affärsutveckling. Med olika utgångspunkt och inriktning inom förnybar energi resulterar samarbetet i ett ömsesidigt förtroende. Azelio strävar efter att skapa värde för bolaget och dess samarbetspartners i olika lokala projekt och för att parterna ska använda varandras kompetenser för att nå inflytande på olika marknader.

Masen

Marockanska Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) är sedan 2016 en strategisk partner till Azelio och sedan 2018 har Masen även en representant i styrelsen. Masen, som är statligt kontrollerat, driver Marockos övergripande strategi mot en hållbar energimix. Masen bidrar med värdefull kunskap om solenergimarknaden och utgör en central del av Azelios forskning och utveckling inom termisk energilagring, industrialisering, verifiering och affärsutveckling.

Masen ger Azelio tillgång till ett stort nätverk av etablerade företag och intressenter inom förnybar energi, samt till leverantörer för lokala inköp och produktion. Masen har en forsknings- och utvecklingsplattform i en av världens främsta solparker, Ouarzazate Solar Power Station i Marocko, med en kapacitet om 580 MW.

Sedan 2016 finns en pilotanläggning om 13 kW i Ouarzazate och sedan 2019 finns två TES.POD® i Ouarzazate.

Masdar

Under 2019 ingick Azelio ett forskningssamarbete med Masdar och Khalifa University i Förenade Arabemiraten kring ett pilotprojekt för att utvärdera och demonstrera TES.POD® för att inkluderas i Masdars produktportfölj. Masdar är ett av världens ledande företag inom utveckling, installation och drift av förnybara energisystem. Systemet installerades i Masdar City i slutet av 2020 och kommer att tas i drift under 2021.

Masdar Institute of Science and Technology (Masdar Institute) är sedan 2018 Azelios forskningspartner för utveckling av termisk energilagring. Masdar Institute startade 2007 i samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT) som ett oberoende icke-vinstdrivande forskningsuniversitet med inriktning på avancerad energi och hållbar teknologi. Masdar Institute är idag en del av Khalifa University of Science and Technology.

Azelio har flera internationella samarbetspartner som delar visionen om att förbättra världens energiförsörjning med mer effektiva, hållbara och tillförlitliga lösningar.

Produktionspartners

Azelio samarbetar även med en rad produktionspartners. En del av dessa tar aktiv roll i att utveckla produktionsprocesser och industrialiseringen av lösningen.

AQ Enclosure Systems

Under 2019 ingick Azelio en avsiktsförklaring med svenska AQ Enclosure Systems om att samarbeta för att säkerställa långsiktig produktion av Azelios energilager. Målet är att AQ Enclosure Systems ska bli en fullskalig produktionspartner som erbjuder inköp, montering och logistiktjänster. De första enheterna som tillverkades under avtalet levererades till Azelios verifieringsprojekt i Marocko i slutet av 2019.

Stena Aluminium

Azelio och svenska Stena Aluminium inledde under 2020 ett samarbete som syftar till att Azelios energilager ska färdigställas hos Stena Aluminium. Energilagren ska hos Stena Aluminium få en egen produktionslinje där ska fyllas med återvunnen flytande aluminium. Tillvägagångssättet medför stora energibesparingar och ger TES.POD® en ännu starkare klimatprofil.

Marknaden

Marknadsutvecklingen för förnyelsebar energi

Läs mer om vår marknad

Om Azelio

Bolagsöversikt

Utforska vår affärsmodell