Arrow scroll

Teknologin

Så fungerar det

Distribuerad elektricitet där den behövs och när den behövs. Med detta fokus har Azelio utvecklat en unik energilagringslösning TES.POD®, med termisk energilagring och högeffektiv Stirlingbaserad produktion av el och värme vid behov. Systemet är väl lämpat för att kombineras med solceller eftersom det är utvecklat för att lagra in energi under 5-6 timmar för att sedan producera el under resten av dygnet. TES.POD® är en skalbar lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en låg kostnad.

Systemet kan installeras i storlekar från 0,1 MW till 100 MW med en lagringskapacitet för 13 timmars elproduktion vid nominell effekt – ett system som således kan förse exempelvis ett sjukhus, en fabrik eller ett mindre samhälle med förnybar energi dygnet runt. Systemet har modulär design så att det kan anpassas efter för varje kunds behov och har  komponenter som kräver minimalt underhåll.

Banbrytande energilagring

Själva lagret utgörs av en aluminiumlegering, som huvudsakligen skapas ur återanvänd aluminium. Det utnyttjar fasomvandling som vid 600 grader tvingar lagringsmaterialet att gå från fast till flytande. Lagret behöver ingen påfyllning av lagringsmedia för att behålla sin kapacitet och dess effekt minskar inte heller över tid. Den unika lösningen har en kapacitet för 13 timmars elproduktion vid nominell effekt, vilket resulterar i ett system som kostnadseffektivt kan producera hållbar el, dygnet runt, styrbart och distribuerat.

Stirlingmotor omvandlar värme till el

Stirlingmotorer utnyttjar värmeskillnader för att driva en generator och producera elektricitet. Motorn drivs alltså helt av värme och fritt från utsläpp. Azelios unika Stirlingmotor har utvecklats under 25 år med mer än två miljoner ackumulerade driftstimmar. Motorn omvandlar värme till el med en verkningsgrad på 29 procent och når en verkningsgrad på hela 90 procent när även den 55-65 gradiga värme som systemet genererar räknas in. Systemet är konkurrenskraftigt redan då endast elen används, men värmen har många användningsområden; såsom i industriella processer, för avsaltning av vatten och för att skapa kyla. Den höga verkningsgraden är en nyckel till systems kostnadseffektivitet.

Konkurrensfördelar

Kostnadseffektiv teknik. Kombinationen av Stirlingmotorns verkningsgrad och systemets lagring av termisk energi, ger Azelio ett konkurrenskraftigt erbjudande för installationer upp till 100 MW med en lagringskapacitet från ca 4 timmar och uppåt, för leverans dygnet runt.

Skalbar design. Den modulära designen möjliggör projekt i olika storlek, en standardiserad byggprocess, snabb installation, stegvis expansion och flera olika tillämpningsområden.

Väl lämpat för distribuerad elproduktion. Systemet är robust och konkurrenskraftigt redan vid mindre installationer från 0,1 MW och upp till 100 MW. Det lämpar sig därför väl för en rad olika projekt, och fungerar väl i områden som saknar tillgång till tillförlitliga elnät och idag är beroende av dieselgeneratorer.

Högkvalitativ monteringsanläggning för storskalig produktion av Stirlingmotorn. Med etablerade underleverantörer och en egen produktionsanläggning uppbyggd enligt de senaste tillverkningsprinciperna kan bolaget säkerställa serieproduktion med hög kvalitet och låga kostnader genom hela tillverkningskedjan, vilket skapar konkurrensfördelar och möjlighet att säkra snabb tillväxt i produktionen.

Globalt nätverk med etablerade samarbetspartners. Azelio har utvecklat ett globalt nätverk med ledande aktörer inom förnybar energi, däribland Masen och Masdar. Nätverket bidrar med värdefull kunskap om marknaden för förnybar energi, forskning och utveckling, industrialisering, verifiering och affärsutveckling. Samarbetet är till stor del lokalt förankrat, vilket ger Azelio förutsättningar att identifiera affärsmöjligheter och utveckla relationer med potentiella kunder, leverantörer och myndigheter.

Om Azelio

Bolagsöversikt och Azelios affärsmodell

Läs mer om våra projekt

MArknaden

Marknaden för förnyelsebar energi växer snabbt

Lär dig mer om marknaden