Arrow scroll

Styrelse & ledning

Styrelsen

Bo Dankis

Född 1954. Styrelseordförande sedan 2011.

Utbildning

Civilingenjör Industriell Ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Andra uppdrag

Styrelseledamot Kapitalförvaltning Ekeby AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande IV Produkt Aktiebolag, Gadelius Holding, Business Sweden, Perstorp, styrelseledamot Gunnebo AB, ASSA ABLOY AB, Ekeby Invest AB, IV Produkt Holding AB och IV Produkt Holding Sweden AB. VD Perstorp och ASSA ABLOY AB, samt landschef ABB Japan.

Oberoende från bolaget och företagsledningen / huvudägaren

nej / ja

Innehav

469 640 aktier och 940 000 teckningsoptioner direkt och via bolag.

Mattias Bergman

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning

Executive MBA, Copenhagen Business School. Civilekonom, Stockholms Universitet.

Andra uppdrag

VD och styrelseledamot BIL Sweden Adm AB. Styrelseordförande Odette Sweden AB. Styrelseledamot NeoNode Inc.

Tidigare uppdrag

VD och styrelseledamot National Electric Vehicle Sweden AB och Attaro Consulting AB. Styrelseordförande ReformTech Heating Technologies AB. Styrelseledamot Automobile Property AB, Automobile Laboratory Sweden AB, Automotive Interior Parts Sweden AB och Automobile i Trollhättan nr 2 AB.

Oberoende från bolaget och företagsledningen / huvudägaren

ja / ja

Innehav

34 662 aktier och 600 000 teckningsoptioner.

Hicham Bouzekri

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning

Ingenjör Electronics Communications Ecole Mohammadia d’Ingénieur, Marocko. M.Sc., University of Florida, Gainesville, Florida, USA. PhD i Elektroteknik, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.

Andra uppdrag

Chef för Forskning och utveckling, Industriell integration Masen. Grundare och huvudägare i Microtronix.

Tidigare uppdrag

CEO för MASciR.

Oberoende från bolaget och företagsledningen / huvudägaren

nej / ja

Innehav

300 000 teckningsoptioner.

Sigrun Hjelmquist

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning

Civilingenjör och Teknologie Licentiat i Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Andra uppdrag

Styrelseordförande Teqnion AB, Facesso AB. Styrelseledamot Addnode Group AB, Eolus Vind AB, RagnSellsföretagen AB, Transcendent Group AB.

  Tidigare uppdrag

  Styrelseordförande Addnode Group AB, ALMI Stockholm Investeringsfond AB, ALMI Invest Östra Mellansverige AB, ALMI Invest Stockholm AB, Fouriertransform Aktiebolag och Nordic Iron Ore AB. Styrelseledamot Clavister Holding AB, Saminvest AB, Silex Microsystems AB och Bluetest Aktiebolag. VD Ericsson Components AB.

  Oberoende från bolaget och företagsledningen / huvudägaren

  ja / ja

  Innehav

  10 130 aktier och 60 000  teckningsoptioner.

  Kent Janér

  Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

  Utbildning

  Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

  Andra uppdrag

  Styrelseordförande Frost Asset Management AB. Styrelseledamot Brummer & Partners AB, Blue Marlin AB, Eastfort Asset Management Ltd, Eastfort Dynamic Master Fund och Eastfort Dynamic Feeder Fund.

  Tidigare uppdrag

  Styrelseordförande och styrelseledamot Honung AB,  Namint AB och Nektar Asset Management AB.

  Oberoende från bolaget och företagsledningen / huvudägaren

  ja / nej

  Innehav

  17 770 107 aktier direkt, via bolag och närstående.

  Pär Nuder

  Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012.

  Utbildning

  Jur.kand., Stockholms universitet.

  Andra uppdrag

  Styrelseordförande Tapetlagret Öbergs Färghus i Västerås Aktiebolag och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot Dabok Advisory AB. Styrelsesuppleant Dabo Idé AB.

  Tidigare uppdrag

  Styrelseordförande Beijerinvest AB, Sundbybergs stadshus AB, I&P Förvaltning AB, Fjällförsäkringar AB, SkiStar Aktiebolag, Fjällförsäkringar AB, AMF Pensionsförsäkring AB och Tredje AP-fonden. Styrelseledamot Swedegas AB, IP-Only AB, Nyx Security AB, Knubbsäl Midholding AB, Sten Heckscher AB, Knubbsäl Holding AB, Narob TopHolding AB, Nyx Group AB, Business Challenge AB, IP-Only Holding AB, Fabege AB och Åre 2019 AB.

  Oberoende från bolaget och företagsledningen / huvudägaren

  ja / ja

  Innehav

  684 546 aktier och 300 000 teckningsoptioner genom bolag och närstående.

  Bertil Villard

  Född 1952. Styrelseledamot sedan 2010.

  Utbildning

  Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet.

  Andra uppdrag

  Styrelseordförande Strax AB, LandsortCare 4 AB , Prior &Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning, samt styrelseledamot i Polaris A/S m fl, iCoat Medtech AB och Hamiltonska Familjestiftelsen.

  Tidigare uppdrag

  Styrelseordförande i Advokatfirman Vinge Aktiebolag,  Landsort Care AB, Landsort Care 2 AB och Rabbalshede Kraft AB (publ). Styrelseledamot ECODC AB, Gränges AB, Mercuri International Group AB, SamSari Aktiebolag, Auriant Mining AB och Samsari Act Group AB.

  Oberoende från bolaget och företagsledningen / huvudägaren

  ja / ja

  Innehav

  950 000 aktier direkt och via bolag, 300 000 teckningsoptioner och 50 000 köpoptioner.


  Ledande befattningshavare

  Jonas Eklind

  Född 1963. CEO sedan 2015.

  Utbildning

  Universitetsexamen i fysik och teknisk biologi, Uppsala Universitet. Diplom i praktisk svenska och kommunikation, Uppsala Universitet. Diplom i ledarskap i teknikföretag, ManTech IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. DIHM-examen, marknadsekonomexamen, IHM Business School.

  Andra uppdrag

  Styrelseordförande Shapeline AB. Styrelseledamot och ägare Deep Powder AB. Styrelseledamot Cleanergy AB, Advanced Stabilized Technologies Group AB, ASTGW AB, Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB och Nordic New Energy Partners Ekonomiska Förening.

  Tidigare befattningar

  VD och styrelseledamot Woodeye AB. VD Innovativ Vision Holding Aktiebolag. Styrelseledamot och styrelsesuppleant Dendro Fortune AB. Styrelseledamot Vita Vonni AB.

  Innehav

  71 500 aktier och 500 000 teckningsoptioner.

  Fredrik Wäppling

  Född 1971. CFO sedan 2020.

  Utbildning

  Universitetsexam i ekonomi, Karlstads Universitet.

  Andra nuvarande uppdrag

  Styrelseledamot och ägare F. Wäppling AB. Styrelseordförande Fiorista AB.

  Tidigare befattningar

  CFO Nordrest, Interim Treasury Advisor NREP, Interim CFO Allgon Group, Interim Treasury Advisor Mycronic, IPO Project Manager iZettle, Treasury Advisor Preem AB, Interim Treasurer Bravida AB, Head of Group Treasury Swedavia AB, Head of Group Treasury Niscayah AB, Group Treasurer Ahlsell AB, Group Treasurer Cision AB.

  Innehav

  8 662 aktier och 350 000 teckningsoptioner.

  Jonas Wallmander

  Född 1976. Executive VP sedan 2019.

  Utbildning

  Civilingenjör maskinteknik, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

  Andra uppdrag

  -

  Tidigare befattningar

  VP Partners & Collaborations för Azelio.

  Innehav

  1 117 aktier och 200 000 teckningsoptioner.