Arrow scroll

Not 6 - Nettoomsättning

Intäkter

Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande direktör värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.

 20202019
 SverigeEUUtanför EUSverigeEUUtanför EU
Intäkter från      
Stirlingmotor000000
Serviceåtagande1220841430274
Reservdelar7144919401 2181
Övrigt154003400
Summa3474492781771 218275

Intäkter från större kunder (över 10%) uppgår för perioden till 662 tusen kronor (1 122 tusen kronor).