Arrow scroll

Not 56 - Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning: Totala tillgångar

Soliditet: Totalt eget kapital/ Totala tillgångar