Arrow scroll

Not 53 - Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten

 2019-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2019-12-31
Långfristiga skulder22 8500-95022 755
Summa22 8500-95022 755
 2020-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2020-12-31
Långfristiga skulder22 7500-81022 674
Summa22 7500-81022 674