Arrow scroll

Not 52 - Betalda räntor och erhållen utdelning

  2020 2019
 Erlagd ränta 281 313