Arrow scroll

Not 50 - Aktiekapital

Se koncernens not 20 för information om moderbolagets aktiekapital.