Arrow scroll

Not 5 - Segmentsinformation

Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:

Azelios verkställande direktör motsvarar högste verkställande beslutsfattare för Azelio-koncernen och utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Verkställande direktör har fastställt rörelsesegment baserat på den information som behandlas och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Verkställande direktör följer upp och utvärderar koncernen utifrån ett rörelsesegment vilket är koncernen som helhet. Den verkställande direktören använder främst rörelseresultatet i bedömningen av koncernens resultat.

Rörelseresultat

 20202019
Rörelseresultat-191 939-160 510