Arrow scroll

Not 49 - Aktierelaterade ersättningar

För information om moderbolagets aktierelaterade ersättningar se koncernens not 25.