Arrow scroll

Not 45 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2020-12-312019-12-31
Förutbetalda hyror2 0671 474
Förutbetald försäkring310559
Andra förutbetalda kostnader2 3812 360
Totalt4 7574 393