Arrow scroll

Not 44 - Övriga kortfristiga fordringar

 2020-12-312019-12-31
Förskott varor och tjänster13 7128 976
Övrigt252114
Totalt13 9649 090