Arrow scroll

Not 42 - Kassa och bank

I balansräkningen och i kassaflödesanalysen ingår följande i posten kassa och bank:

 2020-12-312019-12-31
Banktillgodohavanden331 15053 349
Summa331 15053 349