Arrow scroll

Not 38 - Andelar i dotterbolag

 2020-12-312019-12-31
Ingående anskaffningsvärde24 21018 591
Tillskott9 8445 620
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde34 05524 210
Ingående nedskrivningar-24 160-18 541
Årets nedskrivningar-9 844-5 620
Utgående ackumulerade nedskrivningar-34 005-24 160
Utgående redovisat värde5050

Dotterföretag / Org.nr / SäteAntal aktierAndel i %Bokfört värde
2020-12-31
Bokfört värde
2019-12-31
Cleanergy (Beijing) New Energy Technology Co.Ltd, Kina1100%11
Cleanergy AB, 559153-7542, Göteborg, Sverige500100%50 00050 000