Arrow scroll

Not 34 - Övriga rörelsekostnader

 20202019
Valutakursdifferenser-397-318
Summa-397-318