Arrow scroll

Not 33 - Övriga rörelseintäkter

 20202019
Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd579294
Övrigt7 237386
Summa7 817680