Arrow scroll

Not 29 - Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten

 2019-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2019-12-31
Långfristiga skulder22 8500-95022 755
Leasingskulder12 76415 139-6 49415 13921 409
Summa35 61415 139-6 58915 13944 164
 2020-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2020-12-31
Långfristiga skulder22 7550-81022 674
Leasingskulder21 40910 902-8 61310 90223 698
Summa44 16410 902-8 69310 90246 372