Arrow scroll

Not 28 - Betalda räntor och erhållen utdelning

  2020 2019
 Erlagd ränta 281 313