Arrow scroll

Not 25 - Aktierelaterade ersättningar

Nedan följer en sammanfattning av optionsprogram som återfinns i koncernen per 2020-12-31.

BenämningTeckningsperiodAntal optionerKursAntal aktierätter
TO21180630-2106302 800 00036308 000
TO22171031-21103019 000 000362 090 000
TO23181119-221119200 00036224 000
TO25190308-24030716 666 667131 860 752
TO26220101-22113060 000366 600
TO27191126-210930400 00036448 000
TO28230101-2306302 200 000362 464 000
  41 326 667 7 401 352

Utestående optioner
2020-01-01 
 TildleladeFörverkade Inlösta Förfallna Utestående optioner
2020-12-31 
Inlösningsbara optioner
2020-12-31 
 40 026 6672 200 000 450 000 450 000 41 326 667 39 066 667 

Teckningsoptionerna i TO21 och TO26 har på marknadsmässiga villkor getts ut till styrelsen efter beslut av bolagsstämma. Teckningsoptionerna i TO25 har på marknadsmässiga villkor getts ut till bolagets partner Masen som del i ett partneravtal. Teckningsoptionerna i TO22, TO23, TO27 och TO28 har på marknadsmässiga villkor getts ut till bolagets personal. Två optionsprogram förföll under 2020 och 49 500 st aktier gavs ut pga dessa optioner.

Aktier i TO25 kommer att betalas via kvittning mot skuld för upparbetade tjänster genomförda av Masen och övriga aktier kommer att betalas kontant.