Arrow scroll

Not 24 - Leasing

Redovisade belopp i balansräkningen

I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

 2020-12-312019-12-31
Tillgångar med nyttjanderätt  
Lokaler22 91220 505
Fordon145211
Övrigt947991
Summa24 00421 707
Leasingskulder  
Långfristiga14 47014 107
Kortfristiga9 2287 302
Summa23 69821 409
   
Inom 1 år9 2287 302
Mellan 1 och 5 år14 4709 075
Mer än 5 år05 031
   

Redovisade belopp i resultaträkningen

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

 20202019
Avskrivningar på nyttjanderätter  
Lokaler8 3006 426
Fordon6657
Övrigt395241
Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader)-676-582
Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal (ingår i rörelsekostnader)-245-149
Utgifter hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som inte är korttidsleasingavtal (ingår i rörelsekostnader)-45-71

Inga väsentliga variabla leasingbetalningar som inte ingår i leasingskulden har identifierats.