Arrow scroll

Not 22 - Låneskulder

 2020-12-312019-12-31
Långfristig  
Energimyndigheten22 67422 755
Summa22 67422 755
Summa upplåning22 67422 755