Arrow scroll

Not 19 - Likvida medel

 2020-12-312019-12-31
Banktillgodohavanden332 46355 634
Totalt332 46355 634