Arrow scroll

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2020-12-312019-12-31
Förutbetalda hyror1 241803
Förutbetald försäkring310559
Andra förutbetalda kostnader2 3812 366
Totalt3 9323 728