Arrow scroll

Not 17 - Övriga kortfristiga fordringar

 2020-12-312019-12-31
Förskott varor och tjänster13 7128 976
Övrigt313176
Totalt14 0259 152