Arrow scroll

Förnybar energi

när och där den behövs,
skalbar och till en konkurrenskraftig kostnad

yellow_line

170 Mdkr

Förfrågningar ökar till motsvarande ordervärde om 170 miljarder kronor

259 MW

Tecknade avsiktsförklaringar 2020 om kapacitet för 259 MW

350 Mkr

Genomförd företrädes- emission om ca 350 Mkr före emissionskostnader

VD-ORD

"Målmedvetet flyttar vi oss framåt för att kunna växla upp till serieproduktion och installationer hos kunder globalt under 2021"

Läs VD ord

ÅRET I KORTHET

Steget från innovation till industri tas tillsammans med stora och väl etablerade globala partner.

Läs om vårt år