Arrow scroll

Strategiska partnerskap

Bolagets samarbetspartners

Azelio samarbetar med internationella partner som delar ambitionen om att förbättra världens energiförsörjning med mer effektiva, hållbara och tillförlitliga lösningar. Bolagets samarbetspartner består av organisationer och företag som samarbetar inom forskning och utveckling, produktion, installation, industrialisering, verifiering och affärsutveckling. Med olika utgångspositioner och inriktningar inom förnybar energi skapas ett ömsesidigt förtroende genom samarbete inom utveckling och validering. Azelio strävar efter att skapa värde för bolaget dess samarbetspartners i olika lokala projekt och för att parterna ska använda varandras kompetenser för att skapa inflytande på olika marknader.

Masen

Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) är sedan 2016 en strategisk partner och sedan 2018 har Masen även en representant i Azelios styrelse. Masen, som är statligt kontrollerat, driver Marockos övergripande strategi mot en hållbar energimix. Masen bidrar med värdefull kunskap om solenergimarknaden och utgör en central del i Azelios forskning och utveckling för termisk energilagring, industrialisering, verifiering och affärsutveckling.

Masen ger tillgång till ett stort nätverk av etablerade företag och intressenter inom förnyelsebar energi, samt till leverantörer för lokala inköp och produktion. Masens forsknings- och utvecklingsplattform för termisk solkraft är placerad i Ouarzazate i Marocko där en av världens största solkraftsparker finns installerad, Ouarzazate Solar Power Station, med en kapacitet om 580 MW.

Sedan 2016 har Azelio tillsammans med Masen en pilotanläggning i Ouarzazate om 13 kW och sedan i slutet av 2019 finns ett verifieringsprojekt med två enheter av Azelios system installerat i Ouarzazate.

Masdar

I september 2019 ingick Azelio ett forskningssamarbetsavtal med Masdar och Khalifa University för att driva ett pilotprojekt för utvärdering och demonstrering av Azelios energilager. Det är projekt som använder solceller, koncentrerad solenergi och vindkraft eller för projekt som levererar lösningar för självförsörjande elnät. Syfte är att utvärdera om Azelios teknologi kan inkluderas i befintliga och kommande projekt inom förnybar energi. Masdar är ett av världens främsta bolag inom utveckling, installation och drift av förnybara energisystem.

Masdars erfarenhet inom termisk energilagring och möjligheterna att demonstrera och validera system i en påfrestande ökenmiljö har ansetts vara avgörande för valet av forskningspartner.

Masdar Institute (Masdar Institute of Science and Technology) är sedan 2018 Azelios forskningspartner för utveckling av termisk energilagring. Masdar Institute startade 2007 i samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT), som ett oberoende icke-vinstdrivande forskningsuniversitet med inriktning på avancerad energi och hållbar teknologi. Masdar Institute är nu en del av Khalifa University of Science and Technology.

Med olika utgångspositioner och inriktningar inom förnybar energi skapas ett ömsesidigt förtroende genom samarbete inom utveckling och validering.

Glava Energy Center

Sedan 2019 är Glava Energy Center en svensk samarbetspartner till Azelio. Glava Energy Center är ett utvecklingscentrum på regional, nationell och internationell nivå för företag och organisationer som bedriver verksamhet inom förnybar energi eller energieffektivisering.

Samarbetet med Glava Energy Center avser verifieringen av Azelios teknologi i Sverige. Samarbetet möjliggör tester nära bolagets utveckling och i system tillsammans med förnybara teknologier och nätkonfigurationer. De varierande testmiljöerna påskyndar verifiering för ett brett användningsområde och en utökad marknad.

AQ Enclosure Systems

Under 2019 ingick Azelio en avsiktsförklaring med AQ Enclosure Systems om att samarbeta för att säkerställa långsiktig produktion av Azelios energilager. Målet är att AQ Enclosure Systems ska bli en fullskalig produktionspartner som erbjuder inköp, montering och logistiktjänster för Azelios färdiga system. De första enheterna som tillverkades under avtalet levererades till Azelios verifieringsprojekt i Marocko i slutet av 2019.

Marknaden

Marknadsutvecklingen för förnyelsebar energi

Läs mer om vår marknad

Om Azelio

Bolagsöversikt

Utforska vår affärsmodell