Arrow scroll

Teknologin

Så fungerar det

Distribuerad elektricitet där den behövs och när den behövs. Med detta fokus har Azelio utvecklat en unik lösning för termisk energilagring med högeffektiv Stirlingbaserad elproduktion vid behov. Det är en skalbar lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en låg kostnad.

Systemet kan installeras i storlekar från 0,1 MW till 100 MW med en lagringskapacitet för 13 timmars elproduktion vid nominell effekt – ett system som således kan förse exempelvis ett sjukhus, en fabrik eller ett mindre samhälle med förnybar energi dygnet runt. Systemet är byggt med modulär design för individuella kundanpassningar och med komponenter som kräver minimalt underhåll.

Banbrytande energilagring

Azelios lagringslösning bygger på en aluminiumlegering. Lagret behöver ingen påfyllning av lagringsmedia för bibehållen kapacitet och ingen degradering av effekt sker över tid. Den unika lösningen har en lagringskapacitet på 13 timmars elproduktion vid nominell effekt, vilket resulterar i ett system som kostnadseffektivt kan producera hållbar el, dygnet runt, styrbar och distribuerat.

Stirlingmotor omvandlar värme till el

Stirlingmotorer utnyttjar en värmedifferens för att driva en generator och producera elektricitet. Således behövs endast värme för att driva motorn och den är helt fri från utsläpp. Azelios unika Stirlingmotor har utvecklats under 25 år med över två miljoner ackumulerade driftstimmar. Stirlingmotorns höga verkningsgrad från värme till el om 29 % är en viktig faktor för systemets kostnadseffektivitet.

Konkurrensfördelar

Kostnadseffektiv teknik. Kombinationen av Stirlingmotorns verkningsgrad och systemets möjlighet att lagra termisk energi i stället för dyrare lagring av el, ger Azelio ett konkurrenskraftigt erbjudande för installationer upp till 100 MW med en lagringskapacitet från ca 4 timmar och uppåt, för leverans dygnet runt.

Skalbar design. Den skalbara designen möjliggör byggnation av mindre projekt, en standardiserad byggprocess, snabb installation, stegvis expansion och fler tillämpningsområden.

Väl lämpat för distribuerad elproduktion. Systemet är robust och konkurrenskraftigt redan vid mindre installationer från 0,1 MW och upp till 100 MW. Det lämpar sig därför väl för områden som saknar tillgång till tillförlitliga elnät och idag är beroende av dieselgeneratorer.

Högkvalitativ monteringsanläggning för storskalig produktion av Stirlingmotorn. Med etablerade underleverantörer och en egen produktionsanläggning uppbyggd enligt de senaste tillverkningsprinciperna kan bolaget säkerställa serieproduktion med hög kvalitet och låga kostnader genom hela tillverkningskedjan, vilket skapar konkurrensfördelar och möjlighet att säkra snabb tillväxt i produktionen.

Globalt nätverk med etablerade samarbetspartners. Azelio har utvecklat ett globalt nätverk med ledande aktörer inom förnybar energi, däribland Masen och Masdar. Nätverket bidrar med värdefull kunskap om marknaden för förnybar energi, forskning och utveckling, industrialisering, verifiering och affärsutveckling. Samarbetet är till stor del lokalt förankrat, vilket ger Azelio förutsättningar att identifiera affärsmöjligheter och utveckla relationer med potentiella kunder, leverantörer och myndigheter.

Om Azelio

Bolagsöversikt och Azelios affärsmodell

Läs mer om våra projekt

MArknaden

Marknaden för förnyelsebar energi växer snabbt

Lär dig mer om marknaden