Arrow scroll

Styrelse & ledning

Styrelsen

Bo Dankis

Född 1954. Styrelseordförande sedan 2011.

Utbildning

Civilingenjör, Industreill Ekonomi, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseledamot för Kapitalförvaltning Ekeby AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande för IV Produkt Aktiebolag, styrelseordförande för Gadelius Holding, styrelseordförande Business Sweden, styrelseordförande Perstorp, styrelseledamot Gunnebo AB, styrelseledamot ASSA ABLOY AB, VD Perstorp, VD ASSA ABLOY AB, Landschef ABB Japan. Styrelseledamot för Ekeby Invest AB. Styrelseledamot för IV Produkt Holding AB och IV Produkt Holding Sweden AB.

Antal aktier i företaget

469 640 aktier och 940 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Mattias Bergman

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning

Executive MBA, Copenhagen Business School. Civilekonom, Stockholms universitet.

Andra nuvarande uppdrag

CEO och styrelseledamot för BIL Sweden Adm AB. Styrelseordförande för Odette Sweden AB, Styrelseledamot för NeoNode Inc.

Tidigare uppdrag

CEO och styrelseledamot för National Electric Vehicle Sweden AB och Attaro Consulting AB. Styrelseordförande för ReformTech Heating Technologies AB. Styrelseledamot för Automobile Property AB, Automobile Laboratory Sweden AB, Automotive Interior Parts Sweden AB och Automobile i Trollhättan nr 2 AB.

Antal aktier i företaget

34 662 aktier och 600 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Hicham Bouzekri

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning

Ingenjör, Electronics communications, Ecole Mohammadia d’Ingénieur, Marocko. M.Sc., University of Florida, Gainesville, Florida, USA. PhD i elektroteknik, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.

Andra nuvarande uppdrag

Director, Forskning och utveckling, Industriell integration för Masen. Grundare och huvudaktieägare i Microtronix.

Tidigare uppdrag

CEO för MASciR.

Antal aktier i företaget

300 000 teckningsoptioner.

Sigrun Hjelmquist

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning

Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Facesso AB, Styrelseledamot för Addnode Group Aktiebolag (publ), Eolus Vind Aktiebolag (publ), Edgeware AB (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, Transcendent Group AB (publ), IGOT Ab och Teqnion AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande ALMI Stockholm Investeringsfond AB, ALMI Invest Östra Mellansverige AB, ALMI Invest Stockholm AB, Fouriertransform Aktiebolag och Nordic Iron Ore AB. Styrelseledamot för Clavister Holding AB, Saminvest AB, Silex Microsystems AB och Bluetech Aktiebolag,

Antal aktier i företaget

10 130 aktier och 60 000  teckningsoptioner.

Kent Janér

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Frost Asset Management AB. Styrelseledamot för Nektar Asset Management AB, Brummer & Partners AB, Blue Marlin AB och Eastfort Asset Management Ltd, Eastfort Dynamic Master Fund och Eastfort Dynamic Feeder Fund.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande och styrelseledamot för Honung AB och Namint AB.

Antal aktier i företaget

17 770 107 aktier (direkt, genom bolag och via närstående).

Pär Nuder

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning

Jur.kand., Stockholms universitet

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Tapetlagret Öbergs Färghus i Västerås Aktiebolag och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot för Beijerinvest Aktiebolag, Dabok AB och Dabok Advisory AB. Styrelsesuppleant för Dabo Idé AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande för Sundbybergs stadshus AB, I&P Förvaltning AB, Fjällförsäkringar AB SkiStar Aktiebolag, AMF Pensionsförsäkring AB och Tredje AP-fonden. Styrelseledamot för Swedegas AB, IP-Only AB, Nyx Security AB, Knubbsäl Midholding AB, STEN HECKSCHER AB, Knubbsäl Holding AB, Narob TopHolding AB, Nyx Group AB, Business Challenge AB,  IP-Only Holding AB, Fabege AB och Åre 2019 AB.

Antal aktier i företaget

Pär Nuder innehar 339 879 aktier och 303 200 teckningsoptioner (genom bolag och via närstående).

Lars Thunell

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning

Fil.dr i Statskunskap vid Stockholms universitet. Forskarassistent, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Björnberget Fastighetsförvaltning AB och ECODC AB.

Tidigare uppdrag

CEO för IFC (International Finance Corporation, del av World Bank Group), CEO för SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB), Leading positioer inom ABB och American Express, Styrelseordförande för Africa Risk Capacity Ltd och Flexenclosure AB (publ). Styrelseledamot för Standard Chartered Bank, Global Water Development, Access Health International, Middle East Investment Initiative, Akzo Nobel, SCA, Astra och Castellum, Senior Advisor för Blackstone och Advisor för Africa Development Bank.

Antal aktier i företaget

375 994 aktier och 330 000 köpoptioner.

Bertil Villard

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning

Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Strax AB, Landsort Care 3 AB och Landsort Care 4 AB. Styrelseledamot för Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning, Aktiebolag, Bertil Villard Holding AB, Polaris Management A/S, Polaris Invest II ApS, Polaris II Invest Fonden och iCoate Medtech AB. Hammiltoska Familjestiftelsen. Styrelsesuppleant för Tengroth & Co AB, Alltid Oavsett AB, CJMGB Förvaltning AB och PPRD Nordic AB.

Tidigare uppdrag

Delägare i och extern firmatecknare för Advokatfirman Vinge Aktiebolag. Styrelseordförande för Landsort Care AB, Landsort Care 2 AB, och Rabbalshede Kraft AB (publ). Styrelseledamot för ECODC AB, Gränges AB, Mercuri International Group AB, SamSari Aktiebolag, Auriant Mining AB och Samsari Act Group AB. Styrelsesuppleant för Voddler Sweden AB.

Antal aktier i företaget

950 000 aktier (direkt och via bolag), 300 000 teckningsoptioner och 50 000 köpoptioner utställda av Huvudägaren i Bolaget.


Ledande befattningshavare

Jonas Eklind

Född 1963. CEO sedan 2015.

Utbildning

Universitetsexamen i fysik och teknisk biologi, Uppsala universitet. Diplom i praktisk svenska och kommunikation, Uppsala universitet. Diplom i ledarskap i teknikföretag, ManTech IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. DIHM-examen, marknadsekonomexamen, IHM Business School.

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Shapeline AB. Styrelseledamot och ägare av Deep Powder AB. Styrelseledamot för Cleanergy AB, Advanced Stabilized Technologies Group AB, ASTGW AB, Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB och Nordic New Energy Partners Ekonomiska Förening.

Tidigare (senaste fem åren)

CEO och styrelseledamot för Woodeye AB. CEO för Innovativ Vision Holding Aktiebolag. Styrelseledamot och styrelsesuppleant för Dendro Fortune AB. Styrelseledamot för Vita Vonni AB.

Antal aktier i företaget

71 500 aktier och 500 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Kennet Lundberg

Född 1957. CFO sedan 2018.

Utbildning

Executive MBA, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseledamot för och ägare av Kennet Lundberg AB. Styrelseledamot och delägare i Chamber Group Sweden AB, Lecka Alpha Trading GP Ltd och Stella Analytics Ltd. Styrelseledamot för Lecka Alpha Trading LP. Styrelsesuppleant för Cleanergy AB.

Tidigare (senaste fem åren)

Vice President och CFO för Xellia Pharmaceuticals ApS. CFO för Real Holding i Sverige AB (publ). Styrelseledamot för Victor Hasselblad Aktiebolag, Hasselblad Aktiebolag, Troax Group AB (publ) och Instalco Intressenter AB.

Antal aktier i företaget

10 000 aktier i Bolaget.

Peter Gabrielsson

Född 1973. VP Operations sedan 2019.

Utbildning

Civilingenjörskandidat, Jönköpings universitet.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

Regionchef för Lindbäcks Bygg AB. VP Projects för Apply Emtunga AB.

Antal aktier i företaget

9 000 aktier och 200 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Ingemar Hagberg

Född 1970. VP Manufacturing sedan 2019.

Utbildning

Praktisk projektledning, processutveckling och ergonomi, Lean Production, Ständiga förbättringar, 6-Sigma Green Belt, samtliga utbildningar inom Volvo Cars.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

-

Antal aktier i företaget

Ingemar Hagberg 1 aktie och 300 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Jonas Karlsson

Född 1970. VP Projects sedan 2017.

Utbildning

Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

VP Projects för Azelio.

Antal aktier i företaget

5 000 aktier och 200 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Torbjörn Lindqvist

Född 1969. CTO sedan 2017.

Utbildning

Teknisk doktorsexamen, Energiteknik, Maskinteknik, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

-

Antal aktier i företaget

1 581 aktier och 200 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Jonas Wallmander

Född 1976. VP Partners & Collaborations sedan 2017.

Utbildning

Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Linköpings Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

VP Partners & Collaborations för Azelio.

Antal aktier i företaget

1 117 aktier och 200 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Dr. Ralf Wiesenberg

Född 1969. VP Business Development sedan 2018.

Utbildning

PhD i teknik och Masterexamen i energiteknik, avdelningen för energisystem, Berlins tekniska universitet.

Andra nuvarande uppdrag

Ensam administratör och ägare av Lifecycle Associates S.L.

Tidigare (senaste fem åren)

CEO för ÅF Aries Energia S.L. och Sun to Market Solutions S.L.

Antal aktier i företaget

3 180 aktier och 200 000 teckningsoptioner i Bolaget.