Arrow scroll

Not 6 - Nettoomsättning

Intäkter

Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande direktör värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.

 20192018
 SverigeEUUtanför EUSverigeEUUtanför EU
Intäkter från      
Stirlingmotor00003130
Serviceåtagande143027415775295
Reservdelar01 21810826275
Övrigt3400000
Summa1771 2182751571 214570

Intäkter från större kunder (över 10%) uppgår för perioden till 1 122 tkr (948 tkr).