Arrow scroll

Not 56 - Händelser efter rapportperiodens slut

Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien

Azelio tecknade en avsiktsförklaring (MoU) med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), om att tillsammans sätta upp ett småskaligt projekt i Jordanien. Projektet är av­sett att bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energi­lagringsteknik i Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till 2023.

Hur COVID-19 påverkar Azelios verksamhet

För närvarande är påverkan på Azelio relativt mild, men resrestriktioner gör att vi inte kan arbeta i takt eller från de platser vi planerat för i alla våra projekt. Mot bakgrund av de svenska myndigheternas preciserade resebegränsningar till minst 15 juni och osäkerheten i utvecklingen av coronaviruset har Azelio anpassat projekt och optimerat kostnaderna för att förlänga sin tidsplan med ett kvartal. Därmed beräknas företagets rörelsekapital räcka ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare kommunicerats, fram till december 2020. Behovet av nästa finansiering flyttas därmed fram i motsvarande mån.