Arrow scroll

Not 55 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 2019-12-312018-12-31
Avskrivningar15 54415 530
Nedskrivningar23 90011 635
Avsättningar0-71
Övrigt ej kassapåverkande poster065
Totalt39 44427 159