Arrow scroll

Not 54 - Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten

 2018-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2018-12-31
Långfristiga skulder22 9900-140022 850
Summa22 9900-140022 850
 2019-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2019-12-31
Långfristiga skulder22 8500-95022 755
Summa22 8500-95022 755