Arrow scroll

Not 52 - Aktiekapital

Se koncernens not 20 för information om moderbolagets aktiekapital.