Arrow scroll

Not 51 - Aktierelaterade ersättningar

För information om moderbolagets aktierelaterade ersättningar se koncernens not 26.