Arrow scroll

Not 46 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Förutbetalda hyror1 4741 003671
Förutbetald försäkring559488177
Andra förutbetalda kostnader2 3601 55011
Andra upplupna intäkter000
Totalt4 3933 041860