Arrow scroll

Not 45 - Övriga kortfristiga fordringar

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Momsfordran00803
Övrigt9 0903681 745
Totalt9 0903682 547