Arrow scroll

Not 43 - Kassa och bank

I balansräkningen och i kassaflödesanalysen ingår följande i posten kassa och bank:

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Banktillgodohavanden53 349330 06114 245
Summa53 349330 06114 245