Arrow scroll

Not 39 - Andelar i dotterbolag

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Ingående anskaffningsvärde18 59117 19017 190
Tillskott5 6201 4010
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde24 21018 59117 190
Ingående nedskrivningar-18 541-11 676-11 676
Årets nedskrivningar-5 620-6 8650
Utgående ackumulerade nedskrivningar-24 160-18 541-11 676
Utgående redovisat värde50505 513

Dotterföretag / Org.nr / SäteAntal aktierAndel i %Bokfört värde 2019-12-31Bokfört värde 2018-12-31
Cleanergy (Beijing) New Energy Technology Co.Ltd, Kina1100%11
Cleanergy AB, 559153-7542, Göteborg, Sverige500100%50 00050 000