Arrow scroll

Not 34 - Övriga rörelseintäkter

 20192018
Koncernen  
Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd2942 007
Övrigt3860
Summa6802 007