Arrow scroll

Not 30 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 2019-12-312018-12-31
Avskrivningar22 25419 467
Nedskrivningar18 2803 088
Avsättningar0-71
Övrigt1 60165
Totalt42 13522 549