Arrow scroll

Not 29 - Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten

 2018-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2018-12-31
Långfristiga skulder22 9900-140022 850
Leasingskulder16 356170-3 76217012 764
Summa39 346170-3 90217035 614
 2019-01-01KassainflödeKassautflödeInte kassaflödespåverkande poster2019-12-31
Långfristiga skulder22 8500-95022 755
Leasingskulder12 76415 139-6 49415 13921 409
Summa35 61415 139-6 58915 13944 164