Arrow scroll

Not 26 - Aktierelaterade ersättningar

Nedan följer en sammanfattning av optionsprogram som återfinns i koncernen per 2019-12-31.

Teckningsoptioner    
BenämningTeckningsperiodAntal optionerKursAntal aktierätter
ASG1151118-201217450 00013045 000
ASG2151118-201217450 0001045 000
TO21180630-2106302 800 00040280 000
TO22171031-21093019 000 000401 900 000
TO23181119-221119200 00040200 000
TO25190308-24030716 666 667151 666 667
TO26220101-22113060 0004060 000
TO27191126-210930400 00040400 000
  40 026 667 4 596 667


Teckningsoptionerna i ASG1 och ASG2 har vederlagsfritt getts ut som del av ett leverantörsavtal med Albright Stonebridge Group. Teckningsoptionerna i TO21 och TO26 har på marknadsmässiga villkor getts ut till styrelsen efter beslut av bolagsstämma. Teckningsoptionerna i TO25 har på marknadsmässiga villkor getts ut till bolagets partner Masen som del i ett partneravtal. Teckningsoptionerna i TO22, TO23 och TO27 har på marknadsmässiga villkor getts ut till bolagets personal. Ett optionsprogram förföll under 2019 och inga aktier gavs ut pga dessa optioner. Aktier i TO25 kommer att betalas via kvittning mot skuld för upparbetade tjänster genomförda av Masen och övriga aktier kommer att betalas kontant.