Arrow scroll

Not 22 - Låneskulder

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Långfristig   
Energimyndigheten22 75522 85022 990
Summa22 75522 85022 990
Summa upplåning22 75522 85022 990