Arrow scroll

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Förutbetalda hyror803590329
Förutbetald försäkring559488177
Andra förutbetalda kostnader2 3661 666229
Upplupna intäkter000
Totalt3 7282 743735