Arrow scroll

Not 17 - Övriga kortfristiga fordringar

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Momsfordran00803
Övrigt9 1525151 864
Totalt9 1525152 667