Arrow scroll

Not 15 - Finansiella instrument per kategori

2018-01-01Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Kundfordringar1 2081 208
Övriga kortfristiga fordringar1 8641 864
Likvida medel18 02018 020
Summa21 09121 091
2018-01-01Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Skulder i balansräkningen  
Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder22 99022 990
Leasingskulder16 35616 356
Förskott från kunder218218
Leverantörsskulder5 3095 309
Summa44 87344 873
2018-12-31Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Kundfordringar6969
Övriga kortfristiga fordringar515515
Likvida medel331 196331 196
Summa331 780331 780
2018-12-31Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Skulder i balansräkningen  
Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder22 85022 850
Leasingskulder12 76412 764
Förskott från kunder00
Leverantörsskulder34 33234 332
Summa69 94669 946
2019-12-31Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Kundfordringar5050
Övriga kortfristiga fordringar9 1529 152
Likvida medel55 63455 634
Summa64 83664 836
2019-12-31Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Skulder i balansräkningen  
Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder22 75522 755
Leasingskulder21 40921 409
Förskott från kunder00
Leverantörsskulder37 01837 018
Summa81 18281 182