Arrow scroll

Not 11 - Valutakursdifferenser - netto

 20192018
Övriga rörelseintäkter (not 9)6802 007
Övriga rörelsekostnader (not 10)-318-215
Summa3621 793