Arrow scroll

Fortsatt starkt framåt

Azelios offensiva utveckling till ett kommersiellt industribolag fortsatte planenligt under 2019. Målmedvetet flyttar vi oss framåt för att kunna växla upp till serieproduktion och installationer hos kunder globalt under 2021. För oss är det glädjande att notera att alltfler ser att vi har de rätta förutsättningarna att på allvar och i närtid bidra till FN:s globala mål om hållbar energi till alla.

Förfrågningar börjar utvecklas till avtal

Hösten 2019 började vi något före plan att teckna de första avsiktsförklaringarna för våra energilager med Stirlingbaserad elproduktion vid behov. Vid årsskiftet 2019/2020 summerade avsiktsförklaringar till en sammanlagd kapacitet om 159 MW, som sedan dess fyllts på så att de summerar till 184 MW. Avsiktsförklaringarna har tecknats på prioriterade marknader i USA, Pakistan, Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern. Flera har ingåtts med projektutvecklingsbolag i det uttalade syftet att ingå långsiktiga samarbeten där de vill inkludera vår teknologi i sina erbjudanden till kunder.

Användningsområdet för vår lagringsteknologi är brett. Det visar sig i behoven för våra motparter på de olika marknaderna. I Afrika söder om Sahara lever många utan tillgång till stabilt elnät, varför till exempel sjukhus, fabriker och samhällen använder solenergi när det går och dieselgeneratorer under de tider på dygnet då solen inte skiner. Vår lösning, där solenergi lagras under dagen för att sedan användas under dygnets mörka timmar, ersätter diesel som baskraft och sänker både elkostnader och miljöavtryck väsentligt. Tröskeln för våra potentiella kunder är oftast inte att få kalkylen att gå ihop, utan att finansiera projekten.

För Biodico Inc i Kalifornien med vilka vi träffat vår hittills största avsiktsförklaring, ser behovet annorlunda ut. De vill skapa miljövänliga anläggningar för biobränsle i regionen, som drivs lokalt med förnybara resurser. I Kalifornien är solpaneler ett givet val, men dessa kombineras med försörjning via ett underutvecklat elnät där tarifferna är höga. Här representerar vi ett lokalt, förnybart och billigare alternativ.

Nästa steg är fasta order

Att vi lyckats teckna avsiktsförklaringar är ett resultat av att vi har stärkt vår organisation inom marknadsföring och affärsutveckling. Vi har anställt skickliga individer som har börjat arbeta med de förfrågningar som inkommit sedan den första teknikdemonstrationen sommaren 2018 och som nu visar resultat. Målet för 2020 är att fortsätta sluta ett flertal avsiktsförklaringar och också omvandla en del av dessa till fasta order.

För att omvandla dagens avsiktsförklaringar till order behöver vi tillsammans med de potentiella kunderna göra genomförbarhetsstudier och sedan finansiera och finplanera projekt. Detta kräver både tid och resurser, varför det är viktigt för oss att välja rätt projekt att fördjupa dialogen kring och sedan också prioritera dem rätt. 

Jonas Eklind_CEO

Jonas Eklind, VD 

År 2020 blir ett år för nya avtal, konkretiseringar av befintliga avsiktsförklaringar och förberedelser för 2021 då serieproduktionen startar.

Verifieringsdata på gång

Ett annat viktigt steg vi tog under 2019 var att få verifieringsprojekten i Marocko och Åmål på plats. Tillsammans med marockanska Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) installerade vi två enheter i en av världens främsta solkraftparker, Noor solar power complex i Ouarzazate, Marocko och driftsatte ett korresponderande system i Åmål som testbädd. Från första kvartalet låter vi en tredje part registrera driftdata för verifiering av teknologin. Detta sker inledningsvis från Åmål på grund av reserestriktioner med anledning av coronaviruset.  

Syftet med denna verifiering är att ge våra kunder, deras kunder och finansiärer ett robust underlag som en möjlighet till finansieringsbeslut för fullskaliga anläggningar. Att lånefinansiera projekt är ofta en förutsättning för optimal projektekonomi och därmed också en förutsättning för att vi ska kunna konvertera betydande kundintressen till order.

För mindre projekt räcker ett par månaders data som underlag, medelstora anläggningar fordrar tidsserier på upp till ett år, medan de riktigt stora anläggningarna kräver ännu längre tidsserier. 

Partners ger hävstång

Under 2020 ska vi installera ytterligare ett verifieringsprojekt, denna gång med projektutvecklaren och förnybara energijätten Masdar tillsammans med Khalifa University i Abu Dhabi. Masdar som verkar i 25 länder och är specialiserat på utveckling, installation och drift av förnybara energisystem och hållbar statsutveckling, vill verifiera systemet och lära sig vår teknik så att de kan inkludera den i sin produktportfölj. Projektet omfattar totalt fyra enheter.

Levaransorganisation på plats

Att vi närmar oss serieproduktion är tydligt inom företaget. Vi avslutade året med ca 160 medarbetare och konsulter och har idag en leveransorganisation på plats och en produktionsenhet som står redo. En viktig milstolpe för oss internt, var att vi i somras producerade den första Stirlingmotorn i volymutförande i vår fabrik i Uddevalla.

Optimera för produktion

Förfrågningar, avsiktsförklaringar och order från kunder måste också gå hand i hand med produktionen. Vi kommer under 2020 fokusera på att optimera för serieproduktion år 2021. Det innebär att vi gör mindre justeringar i teknologin för att anpassa den till de produktionsmetoder vi väljer tillsammans med våra tillverkningspartners. Vi ska också slutligt välja komponenter och vi ska göra en så kallad PV-serie där PV står för product verification, för att kontrollera att alla justeringar vi gör är optimala.

På väg mot en global marknad

År 2020 blir ett år för nya avtal, konkretiseringar av befintliga avsiktsförklaringar och förberedelser för 2021 då serieproduktionen startar. Planen är ambitiös och innebär att vi på fem år ska gå från idé till industriell volymproduktion för en global kommersiell marknad. Så här långt har det genom hårt och målmedvetet arbete tillsammans med partners fungerat planenligt. Vi fortsätter vara målmedvetna och hårt arbetande för att bidra till klimatmålen och förändra livet till det bättre för miljontals människor världen över.

Den rådande situationen med COVID-19 drabbar många hårt och stängda landsgränser skapar stora utmaningar för verksamheter. Påverkan på Azelio har varit förhållandevis mild, men reserestriktioner gör att vi inte kan jobba i den takt och från de platser vi planerat för i alla projekt. Mot bakgrund av svenska myndigheters precisering att reserestriktioner kvarstår till minst 15:e juni samt den i övrigt ovissa utvecklingen av coronavirusets påverkan anpassar vi därmed våra projektplaner till den nya situationen. En optimering av våra resurser baserad på bästa bedömning av läget leder till vissa förändringar av tidigare kommunicerad tidplan. Bolagets rörelsekapital bedöms räcka ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare kommunicerats, till december 2020. Behovet av nästa finansiering flyttas därmed framåt i motsvarande mån. Övergripande tidplan flyttas då även fram ett kvartal med påbörjad kommersiell installation under Q4 2020 och inledande serieproduktion Q3 2021.

Göteborg, April 2020

- Jonas Eklind, VD 

 

Aktieägare

Starkt team på plats, redo för den globala marknaden

Läs mer om azelio som investering

OM Azelio

Teknologin - banbrytande lösning för energilagring

Så funkar det