Arrow scroll

Strategiska partnerskap

Bolagets samarbetspartners

Azelio samarbetar med internationella partner som delar ambitionen om att förbättra världens elförsörjning med mer effektiva, hållbara och pålitliga lösningar. Bolagets samarbetspartner består av institutioner och företag som samarbetar i forskning och utveckling, produktion, installation, industrialisering, verifiering och affärsutveckling. Med olika utgångspositioner och inriktningar inom förnybar energi skapas ett ömsesidigt förtroende genom samarbete inom utveckling och validering.

Masen

Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) är sedan 2016 en strategisk partner och sedan 2018 har Masen även en representant i Azelios styrelse. Masen, som är statligt kontrollerat, driver Marockos övergripande strategi mot en hållbar energimix. Masen bidrar med värdefull kunskap om solenergimarknaden och utgör en central del i Azelios forskning och utveckling för termisk energilagring, industrialisering, verifiering och affärsutveckling.

Masen ger tillgång till ett stort nätverk av etablerade företag och intressenter inom förnyelsebar energi, samt till nya leverantörer för lokala inköp och produktion.

Masens forsknings- och utvecklingsplattform för termisk solkraft är placerad i Ouarzazate i Marocko där en av världens största solparker finns installerad med en kapacitet om 580 MW. Sedan 2016 har Azelio tillsammans med Masen en pilotanläggning i Ouarzazate om 13 kW. Nästa steg är att bygga ett verifieringsprojekt med tre enheter av Azelios system i Ouarzazate under fjärde kvartalet 2019.
 

Masdar

Masdar (Masdar Institute of Science and Technology) är sedan 2018 Azelios forskningspartner för utveckling av termisk energilagring. Masdar grundades 2007 i Abu Dhabi, i samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT), som ett oberoende icke-vinstdrivande forskningsuniversitet med inriktning på avancerad energi och hållbar teknologi. Masdar är nu en del av Khalifa University of Science and Technology.

En del av Masdar som är inriktat mot solenergi, Masdar Institute Solar Platform (”MISP”), är placerat i MENA-regionens epicentrum för solenergi och erbjuder möjlighet till att demonstrera och validera system i en påfrestande ökenmiljö. Detta tillsammans med Masdars kunskap och erfarenhet inom termisk lagring och solenergi är en viktig del i Azelios kommersiella utveckling. 

Med olika utgångspositioner och inriktningar inom förnybar energi skapas ett ömsesidigt förtroende genom samarbete inom utveckling och validering.

Datang

Datang Holdings New Energy Technologies Limited (”Datang”) är sedan 2017 Bolagets samarbetspartner i Kina. Samarbetet med Azelio omfattar tillverkning, installation och utveckling. Datang är även en viktig samarbetspartner för att säkerställa godkännanden och finansiering i Kina. Ett tydligt mål med samarbetet är att etablera Azelios teknik i Kina för förnybar energi och nå konkurrenskraftig kostnadsnivå genom lokal produktion. Datang grundades 2016 och är ett kinesiskt projektutvecklingsföretag som skiftar alltmer mot stora anläggningar för solenergi och energilagring.

 

DEWA

Dubai Electricity & Water Authority (”DEWA”) är sedan 2014 Bolagets samarbetspartner i Förenade Arabemiraten. DEWA är en av de ledande utvecklarna, projektägare och operatörer av storskaliga solparker i Mellanöstern. DEWA planerar att bygga en solpark med kapacitet på 5 GW före 2030, varav 1 GW redan är kontrakterad för konstruktion år 2020 bestående av 80 procent solceller och 20 procent termisk solkraft. Sedan 2015 har Azelio tillsammans med DEWA en pilotanläggning i Dubai om 13 kW. Azelio har pågående diskussioner med DEWA med målsättning om att bygga en demonstrationsanläggning med Azelios teknik för termisk energilagring.

Marknaden

Marknadsutvecklingen för förnyelsebar energi

Läs mer om vår marknad

Om Azelio

Bolagsöversikt

Utforska vår affärsmodell