Arrow scroll

Teknologin

Så fungerar det

Med ett tydligt fokus mot distribuerad elektricitet där den behövs och när den behövs har Azelio utvecklat en unik lösning för termisk energilagring med högeffektiv elproduktion baserat på behov. Bolaget inriktar sig initialt mot områden inom och intill solbältet med avsaknad av elektricitet eller svag nätkoppling. Azelio erbjuder en skalbar lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg kostnad.

VIDEO

Energilagring för hållbar el dygnet runt

Azelio's CTO, Torbjörn Lindquist, om den unika lagringsteknologin av termisk energi med produktion av hållbar el under dygnets alla timmar. Skalbar och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. 
Videons längd: 03:09

Azelio logo

Azelios unika Stirlingmotor

Stirlingmotorn är en 200 år gammal innovation och Azelio har utvecklat sin unika Stirlingmotor under 25 år med över två miljoner driftstimmar. Motorn drivs av värme och är fri från utsläpp. Konverteringsgraden från värme till elektricitet är på cirka 30 %. Stirlingmotorns höga effektivitet är en viktig bidragande faktor till systemets kostnadseffektivitet.

Ett flexibelt heliostatfält

Azelios heliostatfält, där solens strålar speglas och koncentrerar den termisk energin till lagret, är anpassningsbar i storlek beroende på lokala förutsättningar och är även enkel att underhålla. Tack vare hela systemets höga effektivitet krävs en mindre installerad spegelyta i förhållande till konkurrerande lösningar. En produktionsenhet har en nominell effekt av 13 kW med produktionskapacitet dygnet runt och upptar en yta om ca 25x25 meter. Systemets skalbarhet innebär att produktionsenheter kan adderas till önskad kapacitet. Tack vare högvolymsproduktion av komponenter är lösningen kostnadseffektiv redan från mindre projekt i storleken 0,1 MW upp till 100 MW.

Banbrytande energilagring

Azelios lagringslösning består av en aluminiumlegering. Lagret behöver ingen påfyllning av lagringsmedia för bibehållen kapacitet och ingen degradering av effekt sker över tid. Den unika lösningen har en lagringskapacitet på 13 timmars elproduktion vid nominell effekt, vilket resulterar i ett system som kostnadseffektivt kan producera hållbar elel, dygnet runt, styrbar och distribuerat.

Om Azelio

Bolagsöversikt och Azelios affärsmodell

Läs mer om våra projekt

MArknaden

Marknaden för förnyelsebar energi växer snabbt

Lär dig mer om marknaden